Zľavy

 

- pri odbere nad 10 ks

5%

- pri odbere nad 20 ks

10%

Dodacie lehoty
Sú závislé na počte objednaných výrobkov a momentálnej vyťaženosti firmy. Obvyklou dodaciou lehotou je 1 až 3 týždne od obdržania objednávky. Pri expresnom vyhotovení uplatňujeme prirážku vo výške 5%.

Súčasť dodávky
Neoddeliteľnou súčasťou dodávky je špeciálny prívodný kábel s trubičkou, vyrovnávajúcou atmosferický tlak na vzťažnej strane membrány senzoru. V cene snímača nie je zahrnutá dodávka prívodného kábla.

Ceny (bez DPH)

 

Špeciálny kábel s trubičkou XZEAP - 1 meter

80 Sk/ 2 ,66

Tenzometrický hladinomer typ TH001

      7400 Sk/ 245,63 €

Tenzometrický hladinomer typ TH002 - nerez. membrána

9800 Sk/ 325,30 €

Tenzometrický tlakomer typ TT001

7400 Sk/ 245,63 €

Tenzometrický tlakomer typ TT002 - nerez. membrána

9800 Sk/ 325,30 €

NIVOFIX: meranie výšky znečistených alebo agresívnych kvapalín

8900 Sk/ 295,43 €

NIVOFIX-D: meranie výšky rozdielu hladín znečistených alebo agresívnych kvapalín

10500 Sk/ 348,54 €

Registračný prietokomer BUBBLE-FLOW

23000 Sk/ 763,46 €

Diferenčný tenzometrický tlakomer typ DTT001

7900 Sk/ 262,23 €

Odporový prevodník OP 01 5-105ohm

1400 Sk/ 46,47 €

Vysokofrekvenčný hladinový spínač HS-12

980 Sk/ 32,53 €

Vysokofrekvenčný hladinový spínač HS-14

1500 Sk/ 49,79 €

Vysokotlakový hladinový spínač HS-13

2250 Sk/ 74,69 €

Teplotná sonda: vyhotovenie vzdušné typ TSV100

2600 Sk/ 86,30 €

Teplotná sonda: vyhotovenie ponorné typ TSP100

3300 Sk/ 109,54 €

Teplotná sonda: vyhotovenie do jímky typ TSJ100

3500 Sk/ 116,18 €

Teplotná sonda: vyhotovenie rozdelené typ TSR100

3500 Sk/ 116,18 €

Digitálne meradlo napájané z prúdovej slučky typ UNI 07

 (4-20mA)

2400 Sk/ 79,67 €

Spínač prúdenia vzduchu VS-01

5400 Sk/ 179,25 €

Meracia rýchlostná sonda VQM-01 - meranie rýchlosti prietoku a pretečeného množstva vzduchu

14800 Sk/ 491,27 €

Merač prietoku kvapalín DHV 01: bez použitia merného žľabu, v cene zahrnutá montáž zariadenia

68000 Sk/ 2257,79 €

 

Hlavná stránka

Späť